Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. (Victor Frankl)

In teamontwikkelingsvraagstukken is mijn aandacht vooral gericht op verschillen in onderlinge relaties. De essentie van samenwerking is het kunnen omgaan met verschillen. Wanneer verschillen als bedreigend gezien worden, of er niet mogen zijn, gaan ze ondergronds.

Vaak hebben de individuele leden van een team er niet voor gekozen om samen te werken. Toch moeten ze dagelijks communiceren, elkaar helpen en ondersteunen, en elkaar confronteren als dat nodig is. Samen hebben ze taken te volbrengen en organisatiedoelen te bereiken.

Of het nou leuk is of niet,  individuen staan in relatie tot elkaar en opereren in een team. En daar komen, zoals in elke relatie, groepsdynamiek, patronen in de omgang met elkaar, het omgaan met verschillen en gespannen situaties bij kijken.

Proces

Teamleden leren bewustwording te ontwikkelen en betekenis te geven aan die aspecten van hun samenwerking die niet zichtbaar zijn en die zich onder de oppervlakte bevinden – emoties, grieven, verschillen, spanningen en allerlei problemen die aanwezig zijn maar niet herkend, erkend of uitgedrukt worden.

Het gaat erom dat teamleden leren begrijpen wat ze ervaren in de interactie met elkaar, hoe ze zich verhouden tot anderen en wat er speelt in de onderstroom. Ze krijgen concrete handvatten voor toepassing om betekenisvolle gesprekken te voeren en interventies te plegen in de onderstroom. Met als doel dat het team als geheel effectiever gaat functioneren.

“Als lid van het MT heb ik een teamcoachingstraject van Andrea McCabe mogen ontvangen. Door haar heldere, deskundige en respectvolle manier van coachen heb ik meer inzicht gekregen in mijn competenties en valkuilen en handvatten mogen ontvangen dit ten goede in te zetten in mijn rol als manager. Ik heb meerdere trainingen bij anderen mogen volgen en het traject onder begeleiding van Andrea behoort tot de betere. Ik kan Andrea McCabe van harte aanbevelen

Jan Deurholt, Manager bedrijfsbureau en manager primair proces team Friesland

Geschikt voor:

  • Teams die goed draaien maar nog niet ten volle;
  • Teams in problemen (onopgeloste spanningen in het team);
  • Teams in transitie (het omgaan met de gevolgen van verandering);
  • Teams in opbouw (nieuwe teams);
  • Teams met een tijdelijke opdracht.

Werkwijze

Een teamontwikkelingstraject is maatwerk. De basis voor een traject is een uitgebreid intakegesprek met de opdrachtgever. Ook wil ik inzicht krijgen op hoe teamleden zelf de huidige situatie ervaren. Dit kan op twee manieren:

  • Het bijwonen van een reguliere vergadering om een indruk te krijgen van de onderlinge communicatie en verhoudingen;
  • Een groepsintake.

professionele en persoonlijke ontwikkeling

Methodiek

Ik gebruik verschillende werkvormen waarbinnen het team met de onderlinge samenwerking aan de slag gaat. Het creëren van veiligheid is het belangrijkste uitgangspunt om het proces in te kunnen gaan op de onderliggende gedachten en onbewuste patronen in een team. Om het geleerde effectief te borgen in de organisatie, worden teamsessies afgewisseld met praktijkoefeningen verspreid over een aantal maanden, afhankelijk van de vraag en de situatie. Terugkomsessies kunnen ook in een traject ingebouwd worden.