Coaching

Individuele coaching

In stromend water, kun je je niet spiegelen. (Lao Tsu)

  • Hoe leer ik mijn grenzen bewaken? (nee zeggen, duidelijk uitdrukken wat ik wil, verantwoordelijkheid neerleggen waar het hoort)
  • Hoe leer ik omgaan met macht, authoriteit en hierarchie?
  • Ik heb een helder visie. Hoe krijg ik mijn medewerkers en collega’s mee?
  • Hoe leer ik meer in mijn kracht staan met collega’s die mij onzeker maken?
  • Hoe stimuleer ik mijn medewerkers om meer verantwoordleijkheid te nemen?
  • Hoe profileer ik me in het Management Team?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een coachingstraject te starten.

In een individueel coachingstraject staan we samen stil bij wie jij bent, hoe je naar jezelf en ook naar anderen kijkt. Je leert bewuster te worden van wat jou beweegt en belemmert om authentiek leiding te geven aan jouw leven.

Je leert contact te maken met eigen vermogen om antwoord te vinden op persoonljike en professionele ontwikkelvragen.

Centraal staan het verdiepen van jou als persoon, je rol als manager en professional en je persoonlijke effectiviteit. Mijn uitgangspunt voor elk gesprek is jouw leervraag.

Werkwijze

Aan een coachingstraject gaat een intake vooraf. Hierin onderzoeken we samen wat je huidige situatie is, wat je beweegt en wat je belemmert om koers te geven aan jouw werk en jouw leven. Afhankelijk van de vraag, volgen er 7 gesprekken van 1,5 uur met als afsluiting een eindgesprek met je leidinggevende.

“Ik heb zowel individuele coaching als een leergang Verbindend Leiderschap gevolgd bij Andrea. Mijn ervaring met Andrea is dat zij in no time de vinger op de zere plek weet te leggen, waardoor mijn eigen leerproces goed op gang kon komen. Ik vind haar zeer integer, confronterend en betrokken.”

Jolanda Buurkes, Manager Zorg ’s Heeren Loo

Intervisie

Ik begeleid intervisiebijeenkomsten van 5 – 7 deelnemers. Intervisie is een zeer rijke, creatieve en inspirerende vorm van leren.

Onder intervisie versta ik een werkvorm, waarin professionals met behulp van gelijkwaardige collega’s reflecteren op eigen gevoelens, handelen en denken met als doel beter te functioneren in hun werk. Het gaat om het onderzoeken van blinde vlekken, dilemma’s, lastige situaties, vanzelfsprekendheden in opvatting en gedrag.

Intervisie kan onderdeel uitmaken van een leiderschapstraject en het kan ook een reeks zijn van losse bijeenkomsten voor professionals die van en met elkaar willen leren. Ik werk met verschillende werkvormen van intervisie die uitnodigen tot een verfrissende kijk op jezelf en werksituaties.

Beneath the Surface